WYDAWNICTWA CYFROWE ZAWSZE TAM,GDZIE TY

Wydawnictwa cyfrowe to rzeczywiście współczesna rewolucja.Subiektywny Blog poświęcony informacjom i nowościom publikacji elektronicznych pozwalającym zabieganym wykorzystywać maksymalnie czas bawiąc i ucząc,dają niewidomym i niedowidzącym nieograniczony dostęp do wiedzy oraz ograniczają degradacje naszego niepowtarzalnego środowiska.O tym wszystkim piszę.

kontakt ; wydawnictwacyfrowe@gmail.com

Szukaj na tym blogu

wtorek, 23 kwietnia 2013

Jak legalnie korzystać z e-booków ? Zasady i możliwości użytkowania e-booków zgodnie z obowiązującym prawem.


Użytkowanie e-booków. Czy możemy je drukować, kopiować i pożyczać?

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji firma Virtualo postanowiła przybliżyć e-czytelnikom zasady i możliwości użytkowania e-booków zgodnie z obowiązującym prawem.

Książki elektroniczne są aktualnie zabezpieczone znakiem wodnym - watermarkiem, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej użytkownika. Watermark to wygodne rozwiązanie dla Klientów, gdyż nie wymaga stosowania specjalistycznych programów do odczytywania zakupionych plików i umożliwia ich dowolne odczytywanie na wszystkich urządzeniach odtwarzających dany format. Obecnie w sieci Virtualo dostępne są trzy formaty e-booków - EPUB obsługiwany przez większość czytników oraz aplikacje mobilne, MOBI na czytnik Kindle oraz obecnie już rzadziej występujący PDF na duże ekrany laptopów i tabletów. Dodatkowo w księgarni Virtualo.pl e-booki kupowane są w tak zwanej opcji multiformatu, co oznacza, że płacimy za treść i mamy dostęp do wszystkich dostępnych formatów danego tytułu.

Drukujemy, kopiujemy, pożyczamy

E-booki z watermarkiem można drukować, kopiować i użytkować w granicach tzw. użytku osobistego, który umożliwia osobie prywatnej korzystanie z utworu bez konieczności uzyskania zgody autora. Oznacza to, iże-booka możemy używać właściwie tak samo jak książkę papierową – tłumaczy Małgorzata Błaszczyk, Marketing Manager w Virtualo. Musimy jednak pamiętać, że działania podejmowane w związku z książką, nie mogą łamać praw autorskich. Korzystanie z e-booka powinno odbywać się zawsze w granicach uzyskanej przez Klienta licencji. Zazwyczaj wynika to z treści regulaminu sklepu internetowego, w którym kupowany jest dany e-book. Nie możemy zatem kupionych treści elektronicznych wykorzystywać do celów sprzecznych z uzyskaną licencją (np. komercyjnych), zamieszczać ich bez pozwolenia wydawcy na różnych portalach, powielać czy sprzedawać. Każdy e-book i audiobook zabezpieczony jest watermarkiem czyli unikalnym kluczem charakteryzującym osobę, która kupiła produkt w danym sklepie. Jeżeli książka zostanie zamieszczona w Internecie, wówczas odpowiedzialność za nielegalne rozpowszechnianie może ponosić osoba, do której przypisany jest watermark – dodaje Małgorzata Błaszczyk

Ciekawym zagadnieniem jest też wypożyczanie e-booków najbliższym osobom. W przypadku książek papierowych, nie ma problemu, gdyż jest tylko jedna kopia przedmiotu. W przypadku treści cyfrowych można wykonać nieskończenie wiele kopii. Ustawodawstwo tak naprawdę nie nadąża za technologią, widać to wyraźnie na przykładzie samej definicji książki elektronicznej. Zgodnie z obowiązującym prawem, e-book jest definiowany jako usługa, w związku z czym VAT na książki elektroniczne wynosi 23%, a nie jak w przypadku książek  papierowych - 5%. Pomimo braku stosownych przepisów, które regulują tę kwestię w sposób jednoznaczny, można przyjąć interpretację taką jak dla książek papierowych. Wynika z niej, że e-booka można udostępnić wraz z czytnikiem, na który dany e-book został pobrany kręgowi osób pozostających z osobą, która dokonała zakupu e-książki w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, czyli: rodzicom, rodzeństwu, dziadkom, małżonkowi, dzieciom lub w stosunku towarzyskim np. bliskim przyjaciołom – dodaje Małgorzata Błaszczyk.

Każdego roku powiększają się również zasoby e-booków należących do domeny publicznej, z którymi  można zrobić właściwie wszystko - począwszy od kopiowania, po przygotowanie specjalnego wydania i sprzedawanie, a nawet tłumaczenia, oczywiście z zachowaniem praw tłumaczy. Warto przy tym pamiętać, iż autorskie prawa majątkowe zidentyfikowanego twórcy wygasają, co do zasady, po upływie 70 lat od śmierci twórcy utworu, a w przypadku utworów współautorskich – od daty śmierci ostatniego współtwórcy. Wygaśniecie autorskich praw majątkowych nie pozwala jednak na dowolne wykorzystywanie wizerunku twórcy oraz jego imienia i nazwiska, gdyż prawa autorskie niemajątkowe nie wygasają nigdy.

Odsprzedaż e-booków i czytnika z zawartością. Czy to możliwe?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, odsprzedaż e-booka wydaje się być możliwa, lecz pod pewnymi warunkami. Na przykład wydaje się być zgodna z przepisami prawa sprzedaż e-książki wraz z urządzeniem, na które pierwotnie danego e-booka pobrano. Sprzedaż jednak samego e-booka, w drodze jego zwielokrotnienia, jest niemożliwa bez posiadania odpowiednich uprawnień uzyskanych w drodze licencji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konsekwencje nielegalnego rozpowszechniania e-bookówZa takie rozpowszechniania osobie to czyniącej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a w skrajnym przypadku nawet kara pozbawienia wolności.Każdy e-book może być zabezpieczony watermarkiem, dzięki któremu dystrybutor lub księgarnia, ma możliwość weryfikacji osoby, która daną książkę kupiła. Z tych samych przyczyn, problematyczne jest wymienianie się e-bookami między sobą, jeżeli nie pozostaje się z taką osobą w bliskim stosunku towarzyskim.

Zupełnie inaczej ma się rzecz, jeżeli e-book ma być sprzedawany w sklepie. Wówczas wystarczy porozumieć się z firmami, które współpracują z wydawcami lub ich reprezentują i przystąpić do integracji w zakresie technologii oraz procesu sprzedaży oraz watermarkowania. Jedną z takich firm jest Virtualo, największy polski dystrybutor, który współpracuje z takimi sklepami jak empik.com, Merlin.pl,Gandalf.com.pl i wiele innych.

Kradzież czytnika i włamanie na komputer. Co zrobić?

W przypadku kradzieży czytnika należy sprawę zgłosić na najbliższy komisariat. Jeżeli nie pamiętamy listy książek, które znajdowały się na czytniku, na wszelki wypadek możemy podać wszystkie posiadane. Kradzież możemy zgłosić również do księgarni, gdzie kupiliśmy książkę. Dzięki temu w przypadku znalezienia w sieci pirackich treści, wiadomo będzie, że nie wypłynęła ona z winy Klienta. Takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają. Nie mamy wielu przypadków udostępniania zakupionych treści na różnych portalach, są to na szczęście sporadyczne incydenty - mówi Martyna Chrościcka z księgarni Virtualo.pl.

Książki elektroniczne stają się coraz bardziej popularne, dlatego warto znać zasady korzystania z tych zasobów zgodnie z prawem. Jest to ważne zarówno dla własnego bezpieczeństwa, jak i dobrych praktyk na rynku e-booków.

Informacja prasowa

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Virtualo - marka innowacyjna w Grupie Empik

Virtualo świętuje trzy lata w Grupie Empik

Trzy lata temu Grupa Empik zainwestowała w e-booki kupując spółkę Virtualo. Jak od tamtej pory zmienił się rynek książek elektronicznych ? Co planuje Virtualo –  największy dystrybutor treści cyfrowych? 

Dokładnie trzy lata temu upubliczniona została informacja o zakupie specjalizującej się w e-bookach spółki Virtualo, która na rynku działa od 2007 roku. Od tego czasu rynek książek cyfrowych w Polsce mocno ewaluował wraz z zwiększającą się popularnością czytników oraz e-booków. Istotnymi zmianami  ostatnich 3 lat z aktywnym udziałem firmy Virtualo była: rezygnacja z DRM, dostępność książek w nowych formatach: EPUB, MOBI oraz wprowadzenie bundli i kodów na ebooki. Virtualo, dynamicznie rozwijająca się spółka w Grupie Empik postawiła na innowacyjność, aktywną współpracę z partnerami i proaktywne podejście do Klientów.Na początku właściwie nie było rynku. Wszystko tworzyliśmy od podstaw - pierwsza konwersja, walka o każdą umowę z wydawcami, modele biznesowe i pierwsze próby w tworzeniu strategii promocyjnych - mówi Robert Rybski, Prezes Virtualo. Wydawcy podchodzili do e-booków z dużą dozą nieufności i brakiem wiary w powodzenie tego przedsięwzięcia. Było naprawdę niełatwo - dodaje. Od tamtego czasu obraz rynku zmienił się nie do poznania - począwszy od dostępności tytułów, po różne formaty, watermark i nowe modele sprzedaży treści cyfrowych. Jeżeli na rynku tworzy się konkurencja, oznacza to, że rynek jest bardzo interesujący i obiecujący dla inwestorów. Obserwujemy to obecnie, wydawcy tworzą własne podmioty, a w e-booki angażuje się coraz więcej spółek - informuje Prezes Spółki.

Mijające trzy lata w Grupie Empik to dla Virtulo zdobycie cennych i bogatych doświadczeń związanych z tworzeniem się rynku publikacji elektronicznych w Polsce  i aktywnego udziału spółki w tym procesie jako lidera zmian i pomysłodawcy wielu, innowacyjnych rozwiązań. Był to w pewnym sensie okres przejściowy, w którym nasz biznes nabierał dojrzałości. Bardzo dużo nauczyliśmy się o naszych Partnerach czyli sklepach i wydawcach oraz o potrzebach Klientów - mówi Małgorzata Błaszczyk, Marketing Manager. Ważne etapy i doświadczenia warto zamykać pewnego rodzaju klamrą. W naszym przypadku jest nią między innymi  nowa identyfikacja wizualna naszej marki, którą wkrótce zaprezentujemy. Będzie ona nowoczesna, przejrzysta i czytelna. Za pomocą nowej wizualizacji graficznej chcemy mocno zasygnalizować, że we wszystkich dziedzinach naszego biznesu - czy to IT, marketingu czy sprzedaży, jesteśmy marką innowacyjną, która szybko reaguje na potrzeby swoich Partnerów biznesowych oraz Klientów dostarczając im, chociaż funkcjonującą w świecie wirtualnym, to jednak realną wartość - dodaje.

Virtualo świętując trzecie urodziny w Grupie Empik  wzmacnia również swoją strategię i kompetencje w aktywnej sprzedaży treści cyfrowych. Na początku kwietnia w charakterze Dyrektora Handlowego do Virtualo dołączyła Danuta Górnicka, która posiada bogate doświadczenie zdobyte w spółkach Prószyński i Ska, empik.com i Świat Książki w obszarze sprzedaży i promocji książek papierowych oraz treści cyfrowych. Virtualo deklaruje również aktywne działania na rzecz niższych cen e-contentu. Zwiększając grono wielu znanych partnerów biznesowych do sieci dystrybucji Virtualo dołączyła również księgarnia Rzeczpospolitej. Firma Virtualo reagując na bieżące potrzeby rynku i Klientów wirtualnych księgarni zdecydowała się także na budowanie silnego portfolio wydawnictw specjalizujących się w prawie, podatkach oraz biznesie i do grona wydawców takich jak C.H.Beck i Wolters Kluwer dołączyły Lexis Nexis, Difin oraz Harvard Bussines Review. Spółka podpisała również umowę z wydawnictwem Iskry i Domem Wydawniczym PWN.

Na czym zatem polega sukces na tym jeszcze niedużym, a już niełatwym rynku e-booków? Oceniam, że w 20% to sprawna technologia, 20% naprawdę solidna praca ambitnego Zespołu ludzi, którzy tworzą naszą firmę. Kolejne 25% to aktywna promocja dobrego contentu oraz działania mające na celu kreowanie rynku. 30% to dostarczanie wartości dla Klientów i Partnerów zgodnych z ich potrzebami czyli know-how i innowacyjność, a na koniec, jak to często w biznesie bywa - 5% to odrobina szczęścia - mówi Robert Rybski. Przepis na sukces na rynku książek elektronicznych podany według receptury Prezesa Virtualo, spółki która świętując swoją rocznicę przygotowując się do kolejnych innowacyjnych projektów ilustruje infografika.

Informacja prasowa

wtorek, 2 kwietnia 2013

iPad mini dba o linię i ma fason


Informacja prasowa
Etui dla iPada mini.

Mały i szczupły iPad mini potrzebuje odpowiedniej ochrony. W ofercie Hamy pojawiły się dwa rodzaje etui przeznaczone dla tego urządzenia.

iPad mini spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem rynku. Od 23 października, czyli dnia światowej premiery, miniaturowy iPad znalazł blisko 10 milionów nabywców. Terminal jest lżejszy i bardziej poręczny od swoich starszych braci, ale kieszonkowe wymiary sprawiają, że wymaga solidnego zabezpieczenia. Dlatego użytkownicy iPada mini powinni rozważyć inwestycję w dobrej klasy etui. Tego typu futerał oprócz ochrony gwarantuje swobodny dostęp do funkcji oferowanych przez tablet.
Etui dla iPada mini
Hama wzbogaciła swoje portolio o dwa nowe etui. Model Crystal Case skutecznie zabezpiecza terminal przed uszkodzeniami, zadrapaniami i kurzem. Jego kształt jest idealnie dopasowany do iPada, zaś wyprofilowane otwory gwarantują łatwy dostęp do przycisków funkcyjnych i złączy. Natomiast rozkładane magnetyczne narożniki pozwalają na nieograniczone używanie kamery w etui. Crystal Case może posłużyć również jako podstawka do wygodnego ustawienia tabletu. Etui jest dostępne w kolorze białym.
Etiu dla iPada mini
Ofertę futerałów dla kieszonkowego iPada uzupełnia model 2W1 wykonany z materiału poliuretanowego. Zapewnia on solidną ochronę tabletu. Etui cechuje się podobnymi właściwościami jak Crystal Case, z tą różnicą, że chroni zarówno tylną, jak i przednią część iPada. Futerał 2W1 dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i białym.

Etui z oferty Hama Polska:

iPad mini Crystal Case – 89,90 zł
iPad mini 2W1 – 179,90 zł

Archiwum bloga