WYDAWNICTWA CYFROWE ZAWSZE TAM,GDZIE TY

Wydawnictwa cyfrowe to rzeczywiście współczesna rewolucja.Subiektywny Blog poświęcony informacjom i nowościom publikacji elektronicznych pozwalającym zabieganym wykorzystywać maksymalnie czas bawiąc i ucząc,dają niewidomym i niedowidzącym nieograniczony dostęp do wiedzy oraz ograniczają degradacje naszego niepowtarzalnego środowiska.O tym wszystkim piszę.

kontakt ; wydawnictwacyfrowe@gmail.com

Szukaj na tym blogu

niedziela, 29 września 2013

Analiza ABC - reguła Pareto dla wydawców w Virtualo

Rating produktów cyfrowych Virtualo dla wydawców, czyli nowe narzędzie wspierające zarządzanie ofertą

26.09.2013
Virtualo w codziennej pracy korzysta z nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań dostarczanych przez analizę biznesową, modelowanie biznesowe oraz data-mining. Dystrybutor zachęca również współpracujących Wydawców do stosowania efektywnych narzędzi analitycznych w zarządzaniu polityką handlową.

Wskaźniki i dashboardy biznesowe umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie sprzedażą i szybsze podejmowanie decyzji m.in. odnośnie polityki cenowej i promocyjnej, a także bardziej efektywne zarządzanie portfolio produktów. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie rzetelnych danych, są one raportowane w czasie rzeczywistym. W wirtualnej przestrzeni trzeba błyskawicznie reagować na potrzeby Klientów i rynku, a także na działania konkurencji, a to w znacznym stopniu ułatwiają narzędzia związane z analityką biznesową. Jednym z narzędzi udostępnionych Wydawcom wraz z nowym dashboardem do zarządzania ofertą jest wskaźnik Virtualo zbudowany na podstawie analizy ABC.

Analiza ABC jest narzędziem analizy portfelowej, czyli elementem kontrolingu zarządczego i jest często stosowana w odniesieniu do zarządzania zapasami i logistyką. W przypadku contentu cyfrowego informacja o ratingu produktu jest przydatna w odniesieniu do polityki cenowej, polityki jakości i dalszego rozwoju oferty. Może być również przydatna w przypadku benchmarkingu, czyli analizy porównawczej. Klasyfikacja ABC to jeden z ważniejszych wskaźników, który warto monitorować, a dzięki narzędziom dostępnym na platformie Virtualo Wydawcy zyskali wygodny i szybki dostęp do istotnych i wartościowych informacji, które będą wpływać na efektywność sprzedaży.
Aktualnie na platformie Virtualo widoczne są dwa wskaźniki zbudowane na podstawie Analizy ABC - pierwszy z nich to rating w ofercie Wydawcy, a drugi rating w całej ofercie sieci dystrybucji, co daje szersze spektrum analizy i pozwala wyciągnąć wnioski na temat rankingu tytułu w porównaniu do konkurencji. Rating wyliczany jest raz dziennie dla ostatnich 30 dni. Oba wskaźniki widoczne są na karcie produktu. W dashboardzie widoczny jest natomiast rating tytułu w ofercie wydawcy.

Analiza ABC w zarządzaniu strategicznym

Analiza ABC zastosowana również w ratingu produktów na platformie Virtualo wywodzi się z powszechnie znanej reguły Pareto, która mówi, że 20% wysiłków/przyczyn daje 80% rezultatów. Przekładając ją na język biznesu, możemy stwierdzić, że przykładowo 20% Klientów przynosi firmie 80% obrotów, czy 20% produktów przekłada się na 80% sprzedaży. Ta proporcja bardzo często sprawdza się w praktyce. Pochodną reguły Pareto jest analiza ABC, która zakłada następujący sposób umieszczenia produktów w trzech grupach:
  •         Grupa A -  produkty przynoszące firmie 80% przychodów
  •         Grupa B -  produkty przynoszące 15% przychodów
  •         Grupa C -  produkty przynoszące 5% przychodów
W analizie ABC stosuje sie również następujące podziały: 75%-20%-5%, 70%-25%-5% i 70%-20%-10%. Co ciekawe, często w grupie A znajduje się jedynie 5% produktów z całego portfolio, natomiast w grupie C ich zdecydowana większość. Oczywiście najlepszą i uniwersalną strategią jest wówczas dywersyfikacja ryzyka, czyli odpowiednie zarządzanie produktami z grup B i C, by znalazły się w grupie A.

Rating produktów cyfrowych bazujący na nowoczesnych i sprawdzonych narzędziach analitycznych to kolejna inicjatywa Virtualo mająca na celu wspieranie wspólnych, aktywnych działań pro-sprzedażowych i promocyjnych z Wydawcami.

Informacja prasowa

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Archiwum bloga