WYDAWNICTWA CYFROWE ZAWSZE TAM,GDZIE TY

Wydawnictwa cyfrowe to rzeczywiście współczesna rewolucja.Subiektywny Blog poświęcony informacjom i nowościom publikacji elektronicznych pozwalającym zabieganym wykorzystywać maksymalnie czas bawiąc i ucząc,dają niewidomym i niedowidzącym nieograniczony dostęp do wiedzy oraz ograniczają degradacje naszego niepowtarzalnego środowiska.O tym wszystkim piszę.

kontakt ; wydawnictwacyfrowe@gmail.com

Szukaj na tym blogu

piątek, 26 czerwca 2009

E-podręczniki podręczniki uznane przez MEN

Stało się. 10.06.2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 rok, którego najistotniejszą zmiana jest dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w formie elektronicznej. Doczekaliśmy wreszcie pełnych praw dla wydawnictw cyfrowych i papierowych. Dzieci również odetchną z ulgą od ciężkich tornistrów pod warunkiem, że ich rodzice będą poinformowani o tym fakcie przez nauczycieli.
Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia.

,,3)najistotniejszą zmianą, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r., jaką przewiduje przedmiotowe rozporządzenie, jest wprowadzenie możliwości dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w formie elektronicznej (§ 9, § 10 ust. 10 i § 13 ust. 3 rozporządzenia).
Pojęcie podręcznika elektronicznego nie jest jednoznaczne i definiowane jest obecnie na różne sposoby (książka elektroniczna (e-book), podręcznik multimedialny, hiperksiążka). Jest to treść zapisana w formie elektronicznej, możliwa do odczytania za pomocą komputera lub innych urządzeń przenośnych oraz specjalnego oprogramowania. Różnica ujęć ujawnia się w dołączaniu do tekstu elementów multimedialnych oraz wyposażeniu w systemy nawigacji i wyszukiwania. Powszechnie przyjmuje się, że e-book jest prostym przeniesieniem klasycznej książki na postać cyfrową. Podręcznik w postaci cyfrowej wzbogacony o odsyłacze (pliki) multimedialne i proste struktury hipertekstowe staje się podręcznikiem multimedialnym. Z kolei termin hiperksiążka odnosi się do książki elektronicznej
o cechach hipertekstu z wszystkimi tego konsekwencjami – bogactwem i różnorodnością form linków nawigacyjnych i tematycznych.
Z uwagi na brak jednoznacznej definicji podręcznika elektronicznego, w rozporządzeniu określa się jedynie, że podręczniki mogą mieć formę elektroniczną, czyli mogą być zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub w sieci Internet. Dopuszczeniu do użytku szkolnego będą zatem podlegać zarówno podręczniki elektroniczne będące prostym przeniesieniem klasycznej książki na postać cyfrową (e-book), jak również podręczniki multimedialne, w tym także o cechach hipertekstu.
Rozporządzenie stanowi, iż podręcznik w formie elektronicznej powinien spełniać takie same warunki, jak podręcznik w formie tradycyjnej (papierowej), określone odpowiednio w § 6 – 8 rozporządzenia, a ponadto powinien spełniać podstawowe wymogi oprogramowania edukacyjnego, tj. posiadać: instrukcję pracy z podręcznikiem, przejrzysty system nawigacyjny i wyszukiwawczy, bardzo dobrą czytelność i możliwość drukowania.
Spełnianie tych warunków będą oceniać rzeczoznawcy z listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oceniający podręcznik pod względem merytoryczno-dydaktycznym.
Również tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w formie elektronicznej wprowadza się analogiczny, jak w przypadku podręczników w postaci tradycyjnej (§ 10-15 rozporządzenia), z tym że, określa się, iż do wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego w formie elektronicznej należy dołączyć egzemplarz kompletnego opracowania podręcznika zamieszczony na informatycznym nośniku danych. W takiej samej formie wnioskodawca będzie przekazywał egzemplarz kompletnego opracowania podręcznika każdemu ze wskazanych rzeczoznawców."

Całość można przeczytać pod adresem ;
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/Inne/dopuszczanie_podrecznikow%204.pdf

Wydawnictwa cyfrowe są gorąco za

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum bloga