WYDAWNICTWA CYFROWE ZAWSZE TAM,GDZIE TY

Wydawnictwa cyfrowe to rzeczywiście współczesna rewolucja.Subiektywny Blog poświęcony informacjom i nowościom publikacji elektronicznych pozwalającym zabieganym wykorzystywać maksymalnie czas bawiąc i ucząc,dają niewidomym i niedowidzącym nieograniczony dostęp do wiedzy oraz ograniczają degradacje naszego niepowtarzalnego środowiska.O tym wszystkim piszę.

kontakt ; wydawnictwacyfrowe@gmail.com

Szukaj na tym blogu

środa, 3 grudnia 2008

Nowy kanon lektur MEN ?MEN na swoje stronie opublikował projekt rozporządzenia o podstawie programowej.Oto kilka przykładów propozycji kanonu lektur.

Szkoła ponadpodstawowa dająca mozliwosc uzyskania swiadectwa dojrzałości"Lektura

1. Literatura powszechna:
Biblia (fragmenty); mitologia (wybór); Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty); Sofokles - Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Horacy - wybór pieśni; W. Szekspir - wybrany dramat; Molier - wybrana komedia; W. Goethe - Faust (fragmenty); wybrana europejska powieść XIX w.; J. Conrad - wybrany utwór; F. Kafka - Proces; M. Bułhakow - Mistrz i Małgorzata; inna wybrana powieść XX w.
2. Literatura polska:
(konteksty biblijne, antyczne i inne; kontynuacje i nawiązania); Bogurodzica; J. Kochanowski - pieśni i treny (wybór); poezja baroku (wybór); I. Krasicki - satyry (wybór), liryka (wybór); A. Mickiewicz - Pan Tadeusz, Dziady cz. III; inny dramat romantyczny (J. Słowackiego, Z. Krasińskiego lub C. K. Norwida); wybór poezji romantycznej (w tym: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida); B. Prus - Lalka; E. Orzeszkowa - Nad Niemnem (fragmenty); wybór nowel pozytywistycznych; wybór poezji młodopolskiej; S. Wyspiański - Wesele; W. Reymont - Chłopi (t. 1: Jesień); S. Żeromski - Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; W. Gombrowicz - Ferdydurke (fragmenty); inny wybrany utwór prozy polskiej XX w. (np. M. Dąbrowskiej, M. Kuncewiczowej, Z. Nałkowskiej); T. Borowski - wybrane opowiadania; G. Herling-Grudziński - Inny świat; wybór poezji polskiej XX w. (w tym: B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwima, Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej); wybrany dramat XX w. (S. I. Witkiewicza, S. Mrożka, T. Różewicza).
3. Wybrany utwór z literatury dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik).
4. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela.
5. Inne teksty kultury (spektakle teatralne, filmy, reklamy, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).

Uwaga: w każdej klasie obowiązuje lektura w całości pięciu większych utworów (z prozy lub dramatu). "Szkoła zasadnicza


"Lektura

1. Utwory z klasyki europejskiej:
Biblia (fragmenty); mitologia - wybór; W. Szekspir - Romeo i Julia (fragmenty); K. Dickens - Opowieść wigilijna; A. de Saint-Exupéry - Nocny lot; A. Czechow i G. de Maupassant - wybrane nowele.
2. Utwory z klasyki polskiej:
J. Kochanowski - fraszki, pieśni, treny (wybór); I. Krasicki - bajki i satyry (wybór); A. Mickiewicz - bajki i ballady (wybór), Zdania i uwagi (wybór), Pan Tadeusz (fragmenty); A. Fredro - wybrana komedia; H. Sienkiewicz - Quo vadis albo inna powieść historyczna; B. Prus - Lalka (fragmenty), wybrane nowele; S. Żeromski wybrane nowele; wybór liryki XIX wieku.
3. Utwory literatury współczesnej:
wybór poezji XX wieku (w tym: L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, W. Szymborskiej); wybrany dramat współczesny (np. J. Szaniawski - Most, S. Mrożek - Emigranci, Szczęśliwe wydarzenie); wybór współczesnej prozy (np. opowiadania: J. Szaniawski - Profesor Tutka, M. Hłasko - Pierwszy krok w chmurach, S. Mrożek - Mały przyjaciel, K. Filipowicz - Egzekucja w ZOO, P. Huelle - Przeprowadzka); G. Herling-Grudziński - Wieża; fragmenty powieści (np.: W. Myśliwski - Kamień na kamieniu, Widnokrąg, S. Chwin - Hanemann, O. Tokarczuk - Prawiek i inne czasy, Podróż ludzi Księgi); utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży; wybór współczesnych reportaży (np.: H. Krall, R. Kapuścińskiego, M. Wańkowicza); literatura dokumentu (przykłady dziennika, pamiętnika, wspomnień, listów literackich, w tym: M. Białoszewskiego - Pamiętnik z powstania warszawskiego, L. Tyrmanda - Dziennik 1954).
4. Teksty kultury współczesnej:
filmowe adaptacje literackie (w zestawieniu z fragmentami lektury, np.: Kronika wypadków miłosnych, Lawa, Lalka, Cudzoziemka, Ogniem i mieczem, Pan Tadeusz); filmy wybrane przez młodzież; piosenki rockowe; reklamy; programy telewizyjne (w tym aktualne seriale).
5. Teksty użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe.

Uwaga: w każdej klasie obowiązuje lektura przynajmniej dwóch większych utworów w całości."

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Archiwum bloga